Cô gái, Tượng người - NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ

* Tên sản phẩm :

CỤ GIÀ SUY TƯ

+  Kích thước     :    

 Cao 140cm x 60cm x 50cm

+ Trọng lượng   : 

  360kg

+ Chất liệu          :  

  Cẩm thạch xám Sản phẩm khác

NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ