Cô gái, Tượng người - NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ

* Tên sản phẩm :

CỤ GIÀ SUY TƯ

+  Kích thước     :    

 Cao 140cm x 60cm x 50cm

+ Trọng lượng   : 

  360kg

+ Chất liệu          :  

  Cẩm thạch xám Sản phẩm khác

NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC47 - MÙA NHO
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ