Cô gái, Tượng người - NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ

* Tên sản phẩm : 

    ÔNG LỮ CÂU CÁ 

+  Kích thước     :   

    Cao 100cm x 50cm x 30cm 

+  Trọng lượng   :  

     140kg

+  Chất liệu          :   

     Cẩm thạch đỏ Sản phẩm khác

NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ