Cô gái, Tượng người - NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ

* Tên sản phẩm : 

    ÔNG LỮ CÂU CÁ 

+  Kích thước     :   

    Cao 100cm x 50cm x 30cm 

+  Trọng lượng   :  

     140kg

+  Chất liệu          :   

     Cẩm thạch đỏ Sản phẩm khác

NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC47 - MÙA NHO
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ