Cô gái, Tượng người - NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ

* Tên sản phẩm : 

    ÔNG LỮ CÂU CÁ 

+  Kích thước     :   

    Cao 100cm x 50cm x 30cm 

+  Trọng lượng   :  

     140kg

+  Chất liệu          :   

     Cẩm thạch đỏ Sản phẩm khác

NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ