Cô gái, Tượng người - NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ

* Tên sản phẩm : 

    ÔNG LỮ CÂU CÁ 

+  Kích thước     :   

    Cao 100cm x 50cm x 30cm 

+  Trọng lượng   :  

     140kg

+  Chất liệu          :   

     Cẩm thạch đỏ Sản phẩm khác

NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ