Cô gái, Tượng người - NHC30 - CÔ GÁI BÊN HỒ BƠI

* Tên sản phẩm :

  CÔ GÁI BÊN HỒ BƠI  

+ Kích thước    :   

 Cao 50cm x 110cm x  50cm

+ Trọng lượng  : 

  280kg

+ Chất liệu         :   

Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ