Cô gái, Tượng người - NHC30 - CÔ GÁI BÊN HỒ BƠI

* Tên sản phẩm :

  CÔ GÁI BÊN HỒ BƠI  

+ Kích thước    :   

 Cao 50cm x 110cm x  50cm

+ Trọng lượng  : 

  280kg

+ Chất liệu         :   

Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC07 - PHÚT HỚ HANH
Giá: Liên hệ