Cô gái, Tượng người - NHC30 - CÔ GÁI BÊN HỒ BƠI

* Tên sản phẩm :

  CÔ GÁI BÊN HỒ BƠI  

+ Kích thước    :   

 Cao 50cm x 110cm x  50cm

+ Trọng lượng  : 

  280kg

+ Chất liệu         :   

Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ