Cô gái, Tượng người - NHC30 - CÔ GÁI BÊN HỒ BƠI

* Tên sản phẩm :

  CÔ GÁI BÊN HỒ BƠI  

+ Kích thước    :   

 Cao 50cm x 110cm x  50cm

+ Trọng lượng  : 

  280kg

+ Chất liệu         :   

Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ