Cô gái, Tượng người - NHC24 - CÔ GÁI QUẤN KHĂN

*Tên sản phẩm :

  CÔ GÁI QUẤN KHĂN 

+Kích thước     :  

  Cao 110cm x 45cm x 35cm 

+Trọng lượng  :   

  120kg

+Chất liệu         :    

  Cẩm thạch trắng 



Sản phẩm khác

NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ