Cô gái, Tượng người - NHC24 - CÔ GÁI QUẤN KHĂN

*Tên sản phẩm :

  CÔ GÁI QUẤN KHĂN 

+Kích thước     :  

  Cao 110cm x 45cm x 35cm 

+Trọng lượng  :   

  120kg

+Chất liệu         :    

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ