Cô gái, Tượng người - NHC24 - CÔ GÁI QUẤN KHĂN

*Tên sản phẩm :

  CÔ GÁI QUẤN KHĂN 

+Kích thước     :  

  Cao 110cm x 45cm x 35cm 

+Trọng lượng  :   

  120kg

+Chất liệu         :    

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC07 - PHÚT HỚ HANH
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ