Cô gái, Tượng người - NHC24 - CÔ GÁI QUẤN KHĂN

*Tên sản phẩm :

  CÔ GÁI QUẤN KHĂN 

+Kích thước     :  

  Cao 110cm x 45cm x 35cm 

+Trọng lượng  :   

  120kg

+Chất liệu         :    

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC47 - MÙA NHO
Giá: Liên hệ
NHC61 - NỮ THẦN VENUS
Giá: Liên hệ