Cô gái, Tượng người - NHC17 - DƯỚI ÁNH NẮNG

* Tên sản phẩm : 

    DƯỚI ÁNH  NẮNG  

+ Kích thước    :   

 Cao 150cm x 35cmx 35cm

+ Trọng lượng  :   

 270kg

+ Chất liệu         :     

Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ