Cô gái, Tượng người - NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN

* Tên sản phẩm : 

  PHÚT THƯ GIÃN   

+ Kích thước   :   

  Cao 80cm x 100cm x 50cm

+ Trọng lượng :   

550kg

+ Chất liệu        :   

  Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ