Cô gái, Tượng người - NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN

* Tên sản phẩm : 

  PHÚT THƯ GIÃN   

+ Kích thước   :   

  Cao 80cm x 100cm x 50cm

+ Trọng lượng :   

550kg

+ Chất liệu        :   

  Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ