Cô gái, Tượng người - NHC07 - PHÚT HỚ HANH

* Tên sản phẩm : 

   PHÚT HỚ HÊNH   

+ Kích thước    :  

   Cao 115cm x 65cm  x 40cm 

+ Trọng lượng  :  

   180kg 

+ Chất liệu         : 

  Đá cẩm vân    Sản phẩm khác

NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ