Cô gái, Tượng người - NHC07 - PHÚT HỚ HANH

* Tên sản phẩm : 

   PHÚT HỚ HÊNH   

+ Kích thước    :  

   Cao 115cm x 65cm  x 40cm 

+ Trọng lượng  :  

   180kg 

+ Chất liệu         : 

  Đá cẩm vân    Sản phẩm khác

NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ