Cô gái, Tượng người - NHC07 - PHÚT HỚ HANH

* Tên sản phẩm : 

   PHÚT HỚ HÊNH   

+ Kích thước    :  

   Cao 115cm x 65cm  x 40cm 

+ Trọng lượng  :  

   180kg 

+ Chất liệu         : 

  Đá cẩm vân    Sản phẩm khác

NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC47 - MÙA NHO
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ