Cô gái, Tượng người - NHC31 - THẦN VENUS KHÔNG TAY

* Tên sản phẩm : 

   THẦN  VENUS  KHÔNG TAY 

+  Kích thước    :  

    Cao 190cm x 40cm x 40cm

+ Trọng lượng  :   

    750kg

+  Chất liệu        :  

    Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ