Cô gái, Tượng người - NHC31 - THẦN VENUS KHÔNG TAY

* Tên sản phẩm : 

   THẦN  VENUS  KHÔNG TAY 

+  Kích thước    :  

    Cao 190cm x 40cm x 40cm

+ Trọng lượng  :   

    750kg

+  Chất liệu        :  

    Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ
NHC61 - NỮ THẦN VENUS
Giá: Liên hệ
NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ