Cô gái, Tượng người - NHC31 - THẦN VENUS KHÔNG TAY

* Tên sản phẩm : 

   THẦN  VENUS  KHÔNG TAY 

+  Kích thước    :  

    Cao 190cm x 40cm x 40cm

+ Trọng lượng  :   

    750kg

+  Chất liệu        :  

    Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ