Cô gái, Tượng người - NHC03 - SƠN NỮ

*Tên sản phẩm:  

  SƠN NỮ  

+Kích thước    :  

   Cao  140cm x 85cm x 35cm

+Trọng lượng  :  

   290kg

+Chất liệu         : 

   Cẩm thạch xám trắng   Sản phẩm khác

NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ