Cô gái, Tượng người - NHC03 - SƠN NỮ

*Tên sản phẩm:  

  SƠN NỮ  

+Kích thước    :  

   Cao  140cm x 85cm x 35cm

+Trọng lượng  :  

   290kg

+Chất liệu         : 

   Cẩm thạch xám trắng   Sản phẩm khác

NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ