Cô gái, Tượng người - NHC03 - SƠN NỮ

*Tên sản phẩm:  

  SƠN NỮ  

+Kích thước    :  

   Cao  140cm x 85cm x 35cm

+Trọng lượng  :  

   290kg

+Chất liệu         : 

   Cẩm thạch xám trắng   Sản phẩm khác

NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC61 - NỮ THẦN VENUS
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ