Cô gái, Tượng người - NHC03 - SƠN NỮ

*Tên sản phẩm:  

  SƠN NỮ  

+Kích thước    :  

   Cao  140cm x 85cm x 35cm

+Trọng lượng  :  

   290kg

+Chất liệu         : 

   Cẩm thạch xám trắng   Sản phẩm khác

NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC07 - PHÚT HỚ HANH
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC61 - NỮ THẦN VENUS
Giá: Liên hệ