Cô gái, Tượng người - NHC61 - NỮ THẦN VENUS

*Tên sản phẩm :

   NỮ THẦN  VENUS               

+Kích thước    :  

   Cao 170cm x 40cm x 40cm

+Trọng lượng  :    

   580kg

+Chất  liệu        :  

  Cẩm thạch trắng       Sản phẩm khác

NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ