Cô gái, Tượng người - NHC61 - NỮ THẦN VENUS

*Tên sản phẩm :

   NỮ THẦN  VENUS               

+Kích thước    :  

   Cao 170cm x 40cm x 40cm

+Trọng lượng  :    

   580kg

+Chất  liệu        :  

  Cẩm thạch trắng       Sản phẩm khác

NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ