Cô gái, Tượng người - NHC61 - NỮ THẦN VENUS

*Tên sản phẩm :

   NỮ THẦN  VENUS               

+Kích thước    :  

   Cao 170cm x 40cm x 40cm

+Trọng lượng  :    

   580kg

+Chất  liệu        :  

  Cẩm thạch trắng       Sản phẩm khác

NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ
NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ