Cô gái, Tượng người - NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH

Tên sản phẩm :

  PHÚT HỚ HÊNH              

+Kích thước    :   

  Cao 120cm x 55cm x 40cm

+Trọng lượng  :  

   190kg

+Chất  liệu        :    

  Cẩm thạch cà rốt      Sản phẩm khác

NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ
NHC61 - NỮ THẦN VENUS
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ