Cô gái, Tượng người - NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH

Tên sản phẩm :

  PHÚT HỚ HÊNH              

+Kích thước    :   

  Cao 120cm x 55cm x 40cm

+Trọng lượng  :  

   190kg

+Chất  liệu        :    

  Cẩm thạch cà rốt      Sản phẩm khác

NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC07 - PHÚT HỚ HANH
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ