Cô gái, Tượng người - NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH

Tên sản phẩm :

  PHÚT HỚ HÊNH              

+Kích thước    :   

  Cao 120cm x 55cm x 40cm

+Trọng lượng  :  

   190kg

+Chất  liệu        :    

  Cẩm thạch cà rốt      Sản phẩm khác

NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC61 - NỮ THẦN VENUS
Giá: Liên hệ