Cô gái, Tượng người - NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ

 *Tên sản phẩm  :

  NÀNG TIÊN CÁ         

+Kích thước    :   

  Cao 120cm x 90cm x 45cm

+Trọng lượng  : 

   380kg

+ Chất  liệu        :    

 Cẩm thạch cà rốt  Sản phẩm khác

NHC07 - PHÚT HỚ HANH
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ