Cô gái, Tượng người - NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ

 *Tên sản phẩm  :

  NÀNG TIÊN CÁ         

+Kích thước    :   

  Cao 120cm x 90cm x 45cm

+Trọng lượng  : 

   380kg

+ Chất  liệu        :    

 Cẩm thạch cà rốt  Sản phẩm khác

NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC47 - MÙA NHO
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ