Cô gái, Tượng người - NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN

 *Tên sản phẩm :

   PHÚT THƯ GIÃN        

+Kích thước    :   

 Cao 130cm x 115cm x 55cm

+Trọng lượng  :     

  680kg

+Chất  liệu        :    

  Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ