Cô gái, Tượng người - NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN

 *Tên sản phẩm :

   PHÚT THƯ GIÃN        

+Kích thước    :   

 Cao 130cm x 115cm x 55cm

+Trọng lượng  :     

  680kg

+Chất  liệu        :    

  Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC61 - NỮ THẦN VENUS
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC58 - PHÚT HỚ HÊNH
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ