Cô gái, Tượng người - NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN

 *Tên sản phẩm :

   PHÚT THƯ GIÃN        

+Kích thước    :   

 Cao 130cm x 115cm x 55cm

+Trọng lượng  :     

  680kg

+Chất  liệu        :    

  Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ