Cô gái, Tượng người - NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN

 *Tên sản phẩm :

   PHÚT THƯ GIÃN        

+Kích thước    :   

 Cao 130cm x 115cm x 55cm

+Trọng lượng  :     

  680kg

+Chất  liệu        :    

  Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ