Cô gái, Tượng người - NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN

 *Tên sản phẩm :

   PHÚT THƯ GIÃN        

+Kích thước    :   

 Cao 130cm x 115cm x 55cm

+Trọng lượng  :     

  680kg

+Chất  liệu        :    

  Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC61 - NỮ THẦN VENUS
Giá: Liên hệ