Cô gái, Tượng người - NHC48 - TRONG CÁT

*Tên sản phẩm :

    TRONG CÁT       

+Kích thước    : 

    Cao 130cm  x 45cm x 35cm

+Trọng lượng  :   

   280kg

+Chất  liệu        :   

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ
NHC61 - NỮ THẦN VENUS
Giá: Liên hệ