Cô gái, Tượng người - NHC48 - TRONG CÁT

*Tên sản phẩm :

    TRONG CÁT       

+Kích thước    : 

    Cao 130cm  x 45cm x 35cm

+Trọng lượng  :   

   280kg

+Chất  liệu        :   

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ