Cô gái, Tượng người - NHC46 - MÚA VẢI

*Tên sản phẩm:

    MÚA VẢI      

+Kích thước    :   

    Cao 120cm  x 80cm x 40cm

+Trọng lượng  : 

    160kg

+Chất  liệu        :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ