Cô gái, Tượng người - NHC44 - LẤY NƯỚC

*Tên sản phẩm :

    LẤY NƯỚC     

+Kích thước    :   

    Cao 170cm  x 50cm x 40cm

+Trọng lượng  :  

    480kg

+Chất  liệu        :  

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ