Cô gái, Tượng người - NHC44 - LẤY NƯỚC

*Tên sản phẩm :

    LẤY NƯỚC     

+Kích thước    :   

    Cao 170cm  x 50cm x 40cm

+Trọng lượng  :  

    480kg

+Chất  liệu        :  

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC11 - NỮ THẦN ROME
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC35 - ÔNG LỮ CÂU CÁ
Giá: Liên hệ