Cô gái, Tượng người - NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ

*Tên sản phẩm :

  NÀNG TIÊN CÁ 

+Kích thước    :  

  Cao 70cm x 75cm x 30cm

+Trọng lượng :   

  95kg

+Chất  liệu      :    

  Cẩm thạch trắng  Sản phẩm khác

NHC47 - MÙA NHO
Giá: Liên hệ
NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC50 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC46 - MÚA VẢI
Giá: Liên hệ
NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ