Cô gái, Tượng người - NHC01 - THAY ÁO

*Tên sản phẩm :

   THAY ÁO

+Kích thước    :  

   Cao 195cm x 50cm x 60cm

+Trọng lượng  :   

    780kg

+Chất liệu         :  

  Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC39 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC07 - PHÚT HỚ HANH
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC37 - ANH HÙNG DA ĐỎ
Giá: Liên hệ
NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC36 - CỤ GIÀ SUY TƯ
Giá: Liên hệ
NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ