Cô gái, Tượng người - NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ

 * Tên sản phẩm :

CÔ GÁI SUY TƯ 

+ Kích thước    : 

 Cao 170cm x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng  : 

 530kg

+  Chất liệu        :   

    Cẩm thạch trắng  Sản phẩm khác

NHC03 - SƠN NỮ
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC43 - ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC47 - MÙA NHO
Giá: Liên hệ
NHC26 - 2 CÔ CẬU
Giá: Liên hệ
NHC06 - CÔ GÁI ÔM BÌNH
Giá: Liên hệ
NHC07 - PHÚT HỚ HANH
Giá: Liên hệ