Cô gái, Tượng người - NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ

 * Tên sản phẩm :

CÔ GÁI SUY TƯ 

+ Kích thước    : 

 Cao 170cm x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng  : 

 530kg

+  Chất liệu        :   

    Cẩm thạch trắng  Sản phẩm khác

NHC44 - LẤY NƯỚC
Giá: Liên hệ
NHC45 - RÓT RƯỢU
Giá: Liên hệ
NHC07 - PHÚT HỚ HANH
Giá: Liên hệ
NHC01 - THAY ÁO
Giá: Liên hệ
NHC53 - NÀNG TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHC12 - PHÚT THƯ GIÃN
Giá: Liên hệ
NHC48 - TRONG CÁT
Giá: Liên hệ