Cô gái, Tượng người - NHC18 - CÔ GÁI SUY TƯ

 * Tên sản phẩm :

CÔ GÁI SUY TƯ 

+ Kích thước    : 

 Cao 170cm x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng  : 

 530kg

+  Chất liệu        :   

    Cẩm thạch trắng  Sản phẩm khác