Phật - Thánh - NHF01 - THÍCH CA NGỒI

* Tên sản phẩm : 

   THÍCH CA NGỒI  

+ Kích thước     :  

   Cao 150cm x 90cm x 65cm 

+ Trọng lượng  :  

     850kg

+ Chất liệu         :  

   Cẩm thạch trắng