Phật - NHF06 - PHƯỚC LỘC THỌ

*Tên sản phẩm : 

     PHƯỚC LỘC THỌ

+ Kích thước    :   

    Cao 150cm  x 60cm x 50cm 

+ Trọng lượng :   

    2,700kg 

 + Chất liệu        :   

      Cẩm thạch đỏ