Phật - NHF06 - PHƯỚC LỘC THỌ

*Tên sản phẩm : 

     PHƯỚC LỘC THỌ

+ Kích thước    :   

    Cao 150cm  x 60cm x 50cm 

+ Trọng lượng :   

    2,700kg 

 + Chất liệu        :   

      Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHF62 - QUAN AM NGỒI
Giá: Liên hệ
NHF49 - TỔ SƯ ĐẠT MA
Giá: Liên hệ
NHF42 - LA HÁN NGỒI
Giá: Liên hệ
NHF53 - THÍCH CA NGỒI
Giá: Liên hệ
NHF52 - DI LẠC NGỒI
Giá: Liên hệ
NHF46 - QUAN ÂM NGỒI
Giá: Liên hệ