Phật - NHF37 - ĐỊA TẠNG NGỒI

*Tên sản phẩm : 

     ĐỊA TẠNG NGỒI 

+ Kích thước    :   

    Cao 110cm  x 80cm x 50cm 

+ Trọng lượng :   

    340kg 

 + Chất liệu        :   

      Cẩm thạch trắngSản phẩm khác