Phật - NHF47 - NGŨ QUỶ PHÁ DI LẶC

*Tên sản phẩm :

   NGŨ QUỶ PHÁ DI LẶC 

+Kích thước    :  

   Cao 50cm x 75cm x 50cm

+Trọng lượng :  

   150kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch  càrốtSản phẩm khác