Phật - NHF51 - DI LẠC NẰM

*Tên sản phẩm : 

   DI LẶC NẰM  

+Kích thước    :   

   Rộng  65cm x 40cm x 35cm

+Trọng lượng :   

   80kg

 +Chất liệu       :   

    Cẩm thạch cà rốtSản phẩm khác