Phật - Thánh - NHF59 - DI LẠC NGỒI

*Tên sản phẩm :

  DI  LẶC NGỒI

+Kích thước    :  

   Cao 60cm x 60cm x 50cm

+Trọng lượng  :  

   160kg

+Chất liệu         :  

   Cẩm thạch  trắngSản phẩm khác