Phật - NHF56 - PHƯỚC LỘC THỌ

*Tên sản phẩm : 

   PHƯỚC LỘC THỌ

+ Kích thước    : 

    Cao 200cm x 80cm x 45cm

+ Trọng lượng : 

     4,200kg

+ Chất liệu       :  

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác