Phật - Thánh - NHF48 - DI LẠC NGỒI

*Tên sản phẩm : 

    DI LẶC NGỒI 

+Kích thước    :  

    Cao 60cm x 40cm x 45cm

+Trọng lượng : 

    140kg

+Chất liệu       :

   Cẩm thạch  càrốtSản phẩm khác