Phật - Thánh - NHF52 - DI LẠC NGỒI

*Tên sản phẩm :

    DI LẶC NGỒI 

+Kích thước    :  

    Cao 30cm x 50cm x 45cm

+Trọng lượng :  

    75kg

+Chất liệu       :  

    Cẩm thạch vân gỗSản phẩm khác