Phật - Thánh - NHF60 - THÍCH CA MẪU THÁI LAN

* Tên sản phẩm :

   THÍCH CA MẪU THÁI LAN 

+Kích thước    :  

   Cao 130cm x 85cm x 50cm

+Trọng lượng  : 

   460kg

+Chất liệu         :  

    Cẩm thạch  trắngSản phẩm khác