Phật - NHF46 - QUAN ÂM NGỒI

*Tên sản phẩm :

   QUAN ÂM NGỒI

+Kích thước    : 

   Cao 150cm x 85cm x 50cm

+Trọng lượng :  

    750kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác