Phật - NHF57 - LA HÁN CỠI CỌP

* Tên sản phẩm : 

    LA HÁN CỠI CỌP

+ Kích thước    :   

    Cao 90cm x 110cm x 50cm

+ Trọng lượng : 

     480kg

+ Chất liệu        : 

    Cẩm thạch vàngSản phẩm khác