Phật - Thánh - NHF49 - TỔ SƯ ĐẠT MA

* Tên sản phẩm 

    TỔ SƯ ĐẠT MA

+Kích thước    :

   Cao 150cm x 50cm x 35cm

+Trọng lượng :  

   290kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác