Phật - NHF53 - THÍCH CA NGỒI

*Tên sản phẩm :

   THÍCH CA NGỒI 

+Kích thước    :  

   Cao 130cm x 80cm x 55cm

+Trọng lượng :  

    530kg

+Chất liệu       :  

   Cẩm thạch trắng