Phật - Thánh - NHF61 - DI LẶC VÁC ĐÀO

*Tên sản phẩm :

    DI LẶC VÁC ĐÀO  

+ Kích thước    :  

    Cao 170cm x 145cm x 60cm

+ Trọng lượng  : 

    960kg

+ Chất liệu         :  

   Cẩm thạch  càrốtSản phẩm khác