Phật - Thánh - NHF62 - QUAN AM NGỒI

*Tên sản phẩm :

   QUAN ÂM NGỒI 

+ Kích thước        : 

   Cao 200cm x 145cm x 80cm

+ Trọng lượng     :  

    1,900 kg

+ Chất liệu             :  

    Cẩm thạch  trắngSản phẩm khác