Phật - NHF19 - LA HÁN CỠI RỒNG

*Tên sản phẩm : 

    LA HÁN CỠI RỒNG

+ Kích thước   :    

    Cao  150cm x 60cm x 50cm 

+ Trọng lượng :   

    410kg

+  Chất liệu       :   

     Cẩm thạch vàng   Sản phẩm khác