Phật - Thánh - NHF58 - NGŨ QUỶ PHÁ DI LẶC

* Tên sản phẩm :

   NGŨ QUỶ PHÁ DI LẶC 

+Kích thước    :

  Cao 130cm x 160cm x 125cm

+Trọng lượng :  

    3,100kg

+Chất liệu       :  

  Cẩm thạch xámSản phẩm khác