Phật - Thánh - NHF02 - QUAN ÂM ĐỨNG

*Tên sản phẩm:  

    QUAN ÂM ĐỨNG   

 + Kích thước    :   

    Cao 200cm x 55cm x 40cm

+  Trọng lượng  :  

     750kg

+  Chất liệu         :  

     Cẩm thạch trắngSản phẩm khác