Phật - Thánh - NHF05 - TỔ SƯ ĐẠT MA

*Tên sản phẩm :

    TỔ SƯ ĐẠT MA  

+ Kích thước     :   

    Cao 190cm x 45cm x 35cm 

+ Trọng lượng   :   

    420kg

+ Chất liệu          :  

     Cẩm thạch xanh ngọcSản phẩm khác