Phật - Thánh - NHF42 - LA HÁN NGỒI

*Tên sản phẩm :

     LA HÁN NGỒI

+ Kích thước   : 

   Cao 130cm x 80cm x 50cm

+ Trọng lượng: 

   650kg

+ Chất liệu      :  

   Cẩm thạch xám