Phật - Thánh - NHF26 - DI LẶC GIƠ TAY

*Tên sản phẩm : 

    DI LẶC GIƠ TAY   

+ Kích thước      :  

    Cao 80cm x 50cm x 30cm

+ Trọng lượng   :   

    150kg

+ Chất liệu          :

   Đá ngọc thạchSản phẩm khác