Phật - Thánh - NHF29 - UAN THÁNH ĐỨNG

*Tên sản phẩm : 

    QUAN THÁNH ĐỨNG   

+ Kích thước    :   

    Cao 210cm x 75cm x 60cm

+ Trọng lượng  :    

     1,400kg

+ Chất liệu         :   

    Cẩm thạch da cam Sản phẩm khác