Phật - NHF34 - TỔ SƯ ĐẠT MA

*Tên sản phẩm :

    TỔ SƯ ĐẠT MA   

+ Kích thước    :   

    Cao  190cm  x 45cm  x 40cm 

+ Trọng lượng :  

    850kg

+ Chất liệu        :  

     Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác