Phật - Thánh - NHF14 - DI LẶC PHÚ QUÝ

* Tên sản phẩm : 

   DI LẶC PHÚ QUÝ   

+ Kích thước    :   

   Cao 70cm  x 65cm x 55cm

+ Trọng lượng  :  

   250 kg

+ Chất liệu         :   

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác