Phật - NHF43 - DI LẶC BAN LỘC

 

*Tên sản phẩm :   
 DI LẶC BAN LỘC

+ Kích thước    :  

    Cao 70cm x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng :  

    150kg

+ Chất liệu       :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác