Phật - NHF07 - QUAN ÂM ĐỨNG

* Tên sản phẩm : 

     QUAN ÂM ĐỨNG    

+  Kích thước      :  

     Cao  210cm x 40cm x  35cm

+ Trọng lượng    :   

    750kg

+ Chất liệu           :    

     Cẩm thạch trắng