Phật - Thánh - NHF32 - QUAN ÂM BỒ TÁT ĐỨNG

*Tên sản phẩm :

 QUAN ÂM BỒ TÁT ĐỨNG   

+ Kích thước    :    

    Cao  190cm x 60cm x 50cm

+ Trọng lượng  :   

     850kg

+ Chất liệu         : 

    Đá sa thạchSản phẩm khác