Phật - Thánh - NHF55 - DI LẶC VÁC ĐÀO TIÊN

*Tên sản phẩm :

   DI LẶC VÁC ĐÀO TIÊN

+ Kích thước    : 

   Cao 180cm x 95cm x 50cm

+ Trọng lượng :  

    1.100kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch xámSản phẩm khác