Phật - Thánh - NHF44 - DI LẶC ĐỨNG TRÊN RÙA

*Tên sản phẩm :

    DI LẶC ĐỨNG TRÊN RÙA

+Kích thước    :  

   Cao 160cm x 90cm x 50cm

+Trọng lượng : 

   750kg

+Chất liệu       :   

   Cẩm thạch CarotSản phẩm khác