Phật - Thánh - NHF33 - ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

*Tên sản phẩm : 

   ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT   

 +Kích thước     :  

    Cao  120cm x 35cm x 30cm

+  Trọng lượng  :  

     180kg

+  Chất liệu         :   

     Cẩm thạch trắngSản phẩm khác